Vi öppnar dörrarna till den etniska marknaden!

Efter att ha gjort ett av de större företagen i finansvärlden till nr 1 i den etniska världen är det dags för oss i Diversity Business Consulting AB att hjälpa dig och ditt företag att bli välkända och uppskattade av den etniska marknaden som tillhör snart 20% av befolkningen. Det är 1,8 miljoner som är utlandsfödda idag och om 10 år är det 2,4 miljoner (SCB). De nås inte på samma sätt som majoriteten av befolkningen. Men vi vet hur de nås och vi vill hjälpa er dit. 17 års erfarenhet har vi med oss i bagaget. Vi är Mikael Sjöberg Petersson och Bijan Shafiei.  

Våra erbjudanden

Vi har tillgång till de medier som öppnar dörrarna till den etniska marknaden. 

Kampanj 1, all inclusive:

Här ingår allt, radio på ett tiotal språk, banners på 10 invandrarorganisationers hemsidor och sociala medier och digitala tidningar. De ställer hela sin informationsapparat till förfogande. Vi har tillträde till ett hundratal moskéer och församlingshem i detta paket. 6 eller 12 månader. 

Kampanj 2, endast radio

Här ingår 10 olika radiokanaler där ni får reklam en gång per sändningstimma. Det talas 10 språk. Vi översätter ett manus från svenska och spelar in på mp3 filer på alla språk. Radiokanalerna finns i Göteborgsområdet och i Stockholm.

Kampanj 3, en kombo 

Ni vill ha alternativ 2, men ni kanske också vill ha rekommendationer från alla Imamer i alla moskéer vi har tillgång till? 

Alla kampanjer justeras efter önskemål om innehåll och tid !!

 Consumer Diversity i ditt företag?

Vad är Consumer Diversity?

Det är helt enkelt när ditt företag bestämt sig för vilka anpassningar företaget måste göra angående vilka språk som bör användas, hur kommunikationen och reklamen ser ut och var den ska riktas. Finns det något behov av anpassning av produkterna eller tjänsterna för att bättre passa den etniska marknaden?

När processen är klar har företaget alla möjligheter att bli känt och omtyckt i den etniska marknaden. 

Vi hjälper till med hela processen, inklusive marknadsföringen.

Hur lång den blir beror på er men minst 12 månader kan vara riktmärket.

Att starta med en vald kampanj först är ett klokt val. Därefter kan man med lite nyinförskaffad erfarenhet arbeta för hur man planenligt  ska förhålla sig till den etniska marknaden.

Rådgivning och Styrelsearbete.

Vi kan deltaga på ett ledningsmöte där vi beskriver marknaden och berättar om något case för att inspirera. Vi har också "körkort" från EFL´s styrelseprogram, och erfarenhet av styrelsearbete. Om du har ett specifikt behov så hör av dig, vi är öppna för det mesta.

Kontakt

Skriv till oss

 Diversity Business Consulting AB
Mariehällsvägen 25

 25450 Helsingborg

info@diversitybusiness.se

mikael@diversitybusiness.se

bijan@diversitybusiness.se


Eller:

Ring oss

Mikael Sjöberg Petersson -0768 704929 Bijan Shafiei -0708298704