Det här erbjuder vi !

Unika mediekanaler

Där ni också blir branschunika.

Radio i Västra Götaland. 

10 olika kanaler med 10 olika språk.Vi översätter och spelar in.

Etniska organisationer

10 olika organisationer som ställer hela sin informationsapparat till förfogande. Hemsidor, Sociala medier, digitala medier mm.

"Externa" mediekanaler

Persisk,arabisk och spansk radio som sänder på wifi och når hela landet. 

Webbsidor på arabiska och persiska som sammanlagt når nästan 300 000 unika besökare månatligen.  Consumer Diversity i ditt företag?

Vad är Consumer Diversity?

Det är helt enkelt när ditt företag bestämt sig för vilka anpassningar företaget måste göra angående vilka språk som bör användas, hur kommunikationen och reklamen ser ut och var den ska riktas. Finns det något behov av anpassning av produkterna eller tjänsterna för att bättre passa den etniska marknaden?

När processen är klar har företaget alla möjligheter att bli känt och omtyckt i den etniska marknaden. 

Vi hjälper till med hela processen, inklusive marknadsföringen.

Hur lång den blir beror på er men minst 12 månader kan vara riktmärket.

Att starta med en vald kampanj först är ett klokt val. Därefter kan man med lite nyinförskaffad erfarenhet arbeta för hur man planenligt  ska förhålla sig till den etniska marknaden.

Rådgivning och Styrelsearbete.

Vi kan deltaga på ett ledningsmöte där vi beskriver marknaden och berättar om något case för att inspirera. "Körkort" från EFL´s styrelseprogram finnes, och erfarenhet av styrelsearbete. Så om ni vill förstärka styrelsen ställer vi upp. Om du har ett specifikt behov så hör av dig, vi är öppna för det mesta.

Kontakt

Skriv till oss

 Diversity Business Consulting AB
Mariehällsvägen 25

 25450 Helsingborg

info@diversitybusiness.se

mikael@diversitybusiness.seMikael Petersson 0768704929