Aktuellt om den mångkulturella marknaden.

Med nästan 2 miljoner utlandsfödda, lever vi mitt i en jättemarknad som kräver anpassning av reklam, kommunikation, språk och ev produkt/tjänst. Vi har erfarenhet, alla relationer och kontakter för att hjälpa er att framgångsrikt nå marknaden.