Tjänster

Våra tjänster syftar till att med vår hjälp göra ert varumärke känt och omtyckt av den etniska marknaden. Det kan ta väldigt lång tid men med vår hjälp kan det gå betydligt fortare. 

Kampanj 

Vi fastställer en kampanjplan tillsammans och under normalt, ca 6 månader marknadsför vi din produkt/tjänst mot den etniska marknaden. Till hjälp har vi våra samarbetspartners de stora etniska organisationerna, etnisk radio, media och ett urval webbsidor med hög räckvidd. 


Consumer diversity

NI har insett att sverige inte ser ut som det gjorde för 20 år sedan och att det om 20 år inte ser ut som idag. Med 18% utlandsfödda idag och snart 20% har ni insett att ni inte"fiskar i hela sjön". Tillsammans tittar vi på hur kommunikation, marknadsföring, språk och eventuella produktanpassningar behöver göras för att denna femtedel av befolkningen. När beslut tagits om vilka anpassningar som behöver göras så går vi ut på marknaden via alla våra samarbetspartners, radio på olika språk , webbsidor, tidningar mm mm. Låt oss träffas så diskuterar vi vidare.