Aktuellt om den mångkulturella marknaden.

Med nästan 1,8 miljoner utlandsfödda idag och 2,4 miljoner om 10 år, lever vi mitt i en jättemarknad som kräver anpassning av reklam, kommunikation, språk och ev produkt/tjänst. Vi har erfarenhet, alla relationer och kontakter för att hjälpa er att framgångsrikt nå marknaden. Artikeln från VA är en kortis tagen från hela rapporten nedan.