Tjänster

Våra tjänster syftar till att med vår hjälp göra ert varumärke känt och omtyckt av den etniska marknaden. Det kan ta lång tid, men med vår hjälp kan det gå betydligt fortare. De kanaler vi tillhandahåller innehåller ingen konkurrent.

Vi är helt flexibla!

Vi lägger ett pussel tillsammans, och under normalt 6-12 månader, marknadsför vi din produkt/tjänst mot den etniska marknaden. Till vår hjälp har vi våra samarbetspartners de stora etniska organisationerna, etnisk radio, social media och ett urval webbsidor med hög räckvidd. Vi kan också lämna information i en stor mängd moskéer. När ni ser hur ni lyckats kan det vara dags för nästa steg. Consumer Diversity.

Vi lägger ditt pussel !! Tillsammans!!


Consumer diversity

Ni har insett att sverige inte ser ut som det gjorde för 20 år sedan och att det om 20 år inte ser ut som idag. Med 1,8 miljoner utlandsfödda idag och om 10 år 2,4 miljoner har ni insett att ni inte"fiskar i hela sjön". Tillsammans tittar vi på hur kommunikation, marknadsföring, språk och eventuella produktanpassningar behöver göras för att denna femtedel av befolkningen. När beslut tagits om vilka anpassningar som behöver göras så går vi ut på marknaden via alla våra samarbetspartners, radio på olika språk , webbsidor, tidningar mm mm. Låt oss träffas så diskuterar vi vidare.